M.C.Modi High School
M.C.Modi Highschool | Results

પરિણામ

વર્ષ 2009 - 2010 નું ધોરણ 12 નું પરિણામ 100 %જયારે ધોરણ 10 નું પરિણામ 95. 06 %

ધોરણ 1

ધોરણ 2

1 કુ.બારીઆ અમીષા બી. 88.06 %
2 કુ.બારીઆ મોનીકા પી. 88.04 %
3 કુ. શર્મા નંદીની ડી. 81.37 %
1 શ્રી કડીયા વંશ એસ 94.00 %
2 શ્રી પટેલ અશોક એમ. 92.03 %
3 શ્રી પટેલ કેશવ એ. 85.9 %

ધોરણ 3

ધોરણ 4

1 કુ.ઝાલા સંધ્યા એમ. 96.16 %
2 કુ. ચૌહાણ વનીષા પી. 85.33 %
3 કુ. શાહ મનીષા જી. 77.12 %
1 શ્રી પટેલ ધૈર્ય એ. 98.18 %
2 શ્રી કડીયા દર્શન એ. 96.60 %
3 કુ.મન્સુરી સાયમા એન. 96.24 %

ધોરણ 5

ધોરણ 6

1 કુ.કડીયા ક્રિમાલી એ. 93.75 %
2 કુ.સોની અમી.પી. 91.13 %
3 શ્રી વરીયા ભાર્ગવ એ. 90.05 %
1 કુ.ઉપાધ્યાય શ્રેયા એસ. 94.03 %
2 કુ.પટેલ જશોદા એસ. 91.07 %
3 કુ.પવાર હેતલ પી. 89.03 %

ધોરણ 7

ધોરણ 8

1 કુ.પરીખ તૃષા એસ. 95.88 %
2 શ્રી પરમાર ધ્રુવિલ એન. 94.55 %
3 શ્રી ભગતાણી તુષાર આર. 92.55 %
1 શ્રી પટેલ મીત એચ. 87.99 %
2 શ્રી રાઠોડ.રાજદિપસિંહ પી. 87.02 %
3 કુ.ખાંટ હેતલ બી. 89.09 %

ધોરણ 9

ધોરણ 10

1 શ્રી સોની જૈનિશ જે. 90.03 %
2 શ્રી પવાર દર્શન એ. 89.07 %
3 શ્રી ગજ્જર ભુમિક આર. 88.04 %
1 કુ. પંડયા સૃષ્ટિ પી. 88.92 %
2 કુ. ચૌહાણ શિવરંજની વાય. 88.48 %
3 શ્રી પંડયા સિધ્ધાર્થ જી. 84.62 %

ધોરણ 11

ધોરણ 12

1 કુ. સુરાણી રીચા એસ 83.05%
2 કુ. સોની કાજલ પી. 88.08 %
3 કુ. રંગરેજ શામીયા વાય 80.04 %
1 કું પ્રજાપતિ અંકિતા પી.. 84.14 %
2 કુ.ધરીઆ અદિતિ એ. 82.14 %
3 કુ,ગોહિલ જયોતિ ડી. 81.71 %


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.mcmodihighschool.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,981